โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์)
678 ถ.วัดเวฬุวนาราม  แขวงดอนเมือง  เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
เบอร์โทรศัพท์ 0 2573 4956
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ช กทม.

เนื้อเพลง "มาร์ชกทม."

กรุงเทพมหานครคู่สยาม     ประดับไว้ ล้วนดูงาม สมนามนั่น

ดั่งเทวาลงมาเสกสรร     สารพันสิ่งเพลินตาทั่วไป

กรุงเทพมหานครเขตเมืองหลวง    ดุจดั่งสรวงทิพย์วิมานของชาวไทย

ได้เชิดชูเมืองทองเกียรติ์ไกล      เกิดตราหมายแห่งเมืองนี้มีสืบมา

ในดวงตรามีเครื่องหมายไว้สำคัญ  องค์อินทร์ทรงเอรวัณยามเยื้องท่า

พระหัตถ์ซ้าย อัมรินทร์ทรงขอคชา    พระหัตถ์ขวา วชิราวุธคู่หทัย

กรุงเทพมหานครเด่นศักดิ์ศรี       จะสิ่งไหนทั้งมวลมีพร้อมนำให้

เหล่าประชาร่มเย็นสุขใจ       บ้านเมืองเราศิวิไลย์ทั่วถิ่นเอย

เพลงโรงเรียน
 
เพลง มาร์ชโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม (สินทรัพย์อนุสรณ์)
เนื้อร้อง ประยูร  ศรีราตรี
ทำนอง  กิติวิทย์  โตสกุล
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม สง่างามสมเป็นสถานศึกษา
ให้ความรู้ ความสามารถ ประสาธน์วิชา พัฒนาเป็นระบบครบวงจร
ฝึกอบรมมารยาท และจรรยา ความสะอาดตรึงตราเป็นอนุสรณ์
สิ่งแวดล้อม พร้อมใจใฝ่อาทร ทั้งนครปรากฏชื่อระบือไกล
ม่วงเหลืองงามสง่า เหลืองเริงร่าพาแจ่มใส ม่วงรอบคอบสุขุม
ลุ่มลึกนัย สู่หลักชัยธงม่วงเหลืองสะบัดนำ
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม กระเดื่องนามน้ำใจวินัยล้ำ
มุ่งประสานความรู้คู่คุณธรรม เน้นประจำการกีฬาสามัคคี
PowerPoint Presentation ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 298 KB