ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม (มัธยม)
ผู้อำนวยเขตดอนเมืองและผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม (สินทรัพย์อนุสรณ์) ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์เคล่ื่อนที่
ผู้อำนวยการเขตดอนเมืองตรวจเยียมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2562,10:49   อ่าน 163 ครั้ง