โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์)
678 ถ.วัดเวฬุวนาราม  แขวงดอนเมือง  เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
เบอร์โทรศัพท์ 0 2573 4956
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รางวัลครูดีเด่น “เพชรยอดพระธรรม”
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์) 
นำโดย นางฑิวาวรรณ สุวานิโช ผู้อำนวยการสถานศึกษา  
ขอแสดงความยินดีกับ นางนิลุบล แต้มทันสี  ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ได้รับรางวัล  ครูดีเด่น “เพชรยอดพระธรรม” (ภาษาไทย)
ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563  จัดโดย มูลนิธิชัยสารสุนทร
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2563,14:23   อ่าน 31 ครั้ง