โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์)
678 ถ.วัดเวฬุวนาราม  แขวงดอนเมือง  เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
เบอร์โทรศัพท์ 0 2573 4956
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์) ร่วมงานมุฑิตาสักการะ อายุวัฒนมงคล พระครูชัยสารสุนทร ครบ 7 รอบ 84 ปี
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์)  นางฑิวาวรรณ สุวานิโช ผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมงานมุฑิตาสักการะ อายุวัฒนมงคล พระครูชัยสารสุนทร ครบ 7 รอบ 84 ปี 
โดยทางโรงเรียนได้นำหมี่กะทิ มาร่วมในการถวายภัตตาหารเพลให้กับพระสงฆ์จำนวน 109 รูป 
อีกทั้งยังสนับสนุนนักเรียนจิตอาสามาช่วยบำเพ็ญประโยชน์
     ภายในงานมีพิธีมุฑิตาคาราวะพระครูชัยสารสุนทร และพิธีมอบรางวัล เพชรยอดพระธรรม ครั้งที่ 2 ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับคุณครูนิลุบล แต้มทันสี ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านภาษาไทย ขอให้คุณงามความดีคงอยู่คู่กับท่านสืบไป
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2563,23:51   อ่าน 15 ครั้ง