โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์)
678 ถ.วัดเวฬุวนาราม  แขวงดอนเมือง  เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
เบอร์โทรศัพท์ 0 2573 4956
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์) ดำเนินการมอบค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอาหารเช้า-กลางวัน ค่าอุปกรณ์ และ อาหารเสริม(นมโรงเรียน) ให้กับนักเรียน
วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564ดร.ฑิวาวรรณ สุวานิโช ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์) ดำเนินการมอบค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอาหารเช้า-กลางวัน ค่าอุปกรณ์ และ อาหารเสริม(นมโรงเรียน) ให้กับนักเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2564,11:11   อ่าน 31 ครั้ง