โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์)
678 ถ.วัดเวฬุวนาราม  แขวงดอนเมือง  เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
เบอร์โทรศัพท์ 0 2573 4956
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม (สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์)รับการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย
 29 มิถุนายน 2564  โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์) ดร.ฑิวาวรรณ สุวานิโช ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู      บุคลการ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2563 ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยมี นายอมรเทพ  วัฒนาชีรานนท์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เป็นประธานกรรมการในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2564,11:20   อ่าน 27 ครั้ง