โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์)
678 ถ.วัดเวฬุวนาราม  แขวงดอนเมือง  เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
เบอร์โทรศัพท์ 0 2573 4956
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม ร่วมการประเมิน โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข
วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565
นางรัจดา หงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์) นางสาวธุมเกตุ เพ็ชรสุวรรณ รองผู้อำนวยการ และพระครูวิวิธธรรมานุสิฐ.ดร. เจ้าอาวาสวัดเวฬุวนาราม(ไผ่เขียว) และคณะกรรมการวัด ร่วมกันถวายการต้อนรับ คณะกรรมการในการประเมิน โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ณ วัดเวฬุวนาราม(วัดไผ่เขียว)
โดยมี คณะกรรมการคือเจ้าคณะจังหวัด ๓ จังหวัด ได้แก่
- พระธรรมวชิรมุนี วิ. กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
- พระราชสุทธิธรรมาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดประยูรธรรมาราม
- พระราชนันทมุนี เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี เจ้าอาวาสวัดบัวขวัญ
โดยมีพระครูวิวิธธรรมานุสิฐ,ดร. เจ้าคณะแขวงสีกัน-ทุ่งสองห้อง
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 2565,14:18   อ่าน 61 ครั้ง