โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์)
678 ถ.วัดเวฬุวนาราม  แขวงดอนเมือง  เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
เบอร์โทรศัพท์ 0 2573 4956
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม ร่วมงานกฐินวัดเวฬุวนาราม
วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565 8.00น.
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์) นำโดย นางรัจดา หงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำรองผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานบุญกฐิน ณ วัดเวฬุวนาราม ในครั้งนี้โรงเรียนได้นำกระเพาะปลา ขนมกะหรี่ปั๊บ ซาลาเปา น้ำเย็น ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัทรวมพันธ์ฟู้ด ครอบครัวมีสิทธิ์ สีลาตรี จินดาศรี ถวายพระฉันเช้า กับโอวัลติน กาแฟ และชาวบ้านที่มารับทาน
ยอดรวมกองบุญกฐินครั้งนี้ จำนวนเงิน 16,400 บาท
ขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกท่าน อานิสงส์นี้ผลการทำกฐินทาน ทุกท่าน จงมีความสุขกาย สบายใจ ประสบความสำเร็จตามที่หวังตั้งไว้ทุกประการ จงพบประสบแต่ความดี มากมีกัลยาณมิตร ขออนุโมทนาสาธุ

โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 2565,14:23   อ่าน 67 ครั้ง