โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์)
678 ถ.วัดเวฬุวนาราม  แขวงดอนเมือง  เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
เบอร์โทรศัพท์ 0 2573 4956
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม Back To School
1 พฤศจิกายน 2565
❤️❤️ นางรัจดา หงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์) รองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรให้การต้อนรับ นายสาโรจน์ พลฤทธิ์ ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง นายชุมพล ลิ่มตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดอนเมือง และคณะผู้บริหารเขต ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตดอนเมือง ในวันเปิดเรียนวันแรกในภาคเรียนที่ 2/2565

????
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2565,18:51   อ่าน 91 ครั้ง