โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์)
678 ถ.วัดเวฬุวนาราม  แขวงดอนเมือง  เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
เบอร์โทรศัพท์ 0 2573 4956
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม จัดกิจกรรมวันลอยกระทง
วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 นางรัจดา หงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2565 เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่ อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสได้ทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อถวายให้กับวัดเวฬุวนาราม วัดสายอำพันธ์เอมสาร วัดเทพนิมิตต์ จำนวน 600 ใบ ภายในงานมีการให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวันลอยกระทง การแสดงชุดสีสันแห่งสายน้ำที่ใช้จำนวนนักเรียนมาร่วมแสดงถึง 24 คน การแสดงดนตรีไทย การแสดงความสามารถด้านภาษาจีนและอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งสร้างสีสันและความสนุกสนานให้แก่กิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างมาก
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2565,18:58   อ่าน 58 ครั้ง