โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์)
678 ถ.วัดเวฬุวนาราม  แขวงดอนเมือง  เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
เบอร์โทรศัพท์ 0 2573 4956
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม รับการตรวจสุขาภิบาล(:)เฝ้าระวังคุณภาพอาหารในโรงเรียน
วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 09.00น.
นางรัจดา หงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์) รองผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับหัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ​ สำนักงานเขตดอนเมือง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณะสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากร ดำเนินการด้านการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารตรวจทางด้านเคมีและจุลชีววิทยา ตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค นอกจากนี้ยังได้มีการประชาสัมพันธ์การป้องกันฝุ่นละออง PM2.5 และประชาสัมพันธ์ การป้องกันอันตรายจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ในช่วงวันลอยกระทงในวันที่ 8 พฤศจิกายน2565
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2565,19:04   อ่าน 55 ครั้ง