โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์)
678 ถ.วัดเวฬุวนาราม  แขวงดอนเมือง  เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
เบอร์โทรศัพท์ 0 2573 4956
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม ร่วมงาน ทำบุญวันมูลนิธิชัยสารสุนทรปีที่ 2
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 09.30น.
นางรัจดา หงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์) รองผู้อำนวยการ คณะครูร่วมงานพิธีมอบรางวัลเพชรยอดพระธรรมและมอบทุนการ ศึกษาโดยมูลนิธิชัยสารสุนทร ณ วัดเวฬุวนาราม(ไผ่เขียว)เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
โดยมีพระธรรมวชิรมุนี วิ.กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าคณะกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์
นายการุณ โหสกุล เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
นางนภัสพร ศรีอรุณ ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทครูผู้สอนดีเด่นวิชาคณิตศาสตร์
เด็กหญิงทศพร มงคล ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทนักเรียนด้านคุณธรรม

โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2565,19:07   อ่าน 237 ครั้ง