โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์)
678 ถ.วัดเวฬุวนาราม  แขวงดอนเมือง  เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
เบอร์โทรศัพท์ 0 2573 4956
ภาพกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศ ป.6 ประจำปีการศึกษา 2565
รร.วัดเวฬุวนาราม เขตดอนเมือง ปัจฉิมนิเทศป.6
วันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์) จัดกิจรรมวันปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 187 คน โดยมีนางรัจดา หงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม (สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์) เป็นประธานในพิธีมอบผลการเรียน มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงสุดระดับโรงเรียน จำนวน 4 ทุน และ ผลคะแนนรวมสูงสุดระดับโรงเรียน 1 ทุน กล่าวปัจฉิมโอวาทเรื่องการมีวินัย การแสดงชุดซัดชาตรี และการแสดงเต้นประกอบเพลง บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น
ติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์) ได้ที่
☎️ :025734956
Email: wwlschool678@gmail.com

โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 2566,10:03   อ่าน 50 ครั้ง