โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์)
678 ถ.วัดเวฬุวนาราม  แขวงดอนเมือง  เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
เบอร์โทรศัพท์ 0 2573 4956
ภาพกิจกรรม
บัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2565
รร.วัดเวฬุวนารามฯ เขตดอนเมือง จัด"กิจกรรมบัณฑิตน้อย"
วันที่ 16 มีนาคม 2566 โรงเรียนวัดเวฬุวนารามฯ สำนักงานเขตดอนเมือง ได้จััด"กิจกรรมบัณฑิตน้อย" เพื่อมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับอนุบาล 2 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนางรัจดา หงษ์ทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้เกียรติมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียน ที่จบการศึกษา
ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะครูและผู้ปกครองที่ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมในวันนี้จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ติดข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียนติดตามข่าวสารของ โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์) ได้ที่
☎️ :025734956
Email: wwlschool678@gmail.com

โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 2566,10:18   อ่าน 48 ครั้ง