โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์)
678 ถ.วัดเวฬุวนาราม  แขวงดอนเมือง  เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
เบอร์โทรศัพท์ 0 2573 4956
ภาพกิจกรรม
ประเมินภายใน ปีการศึกษา 2565
รร.วัดเวฬุวนารามฯ เขตดอนเมือง ดำเนินงาน "ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2565"
วันที่ 24 มีนาคม 2566 โรงเรียนวัดเวฬุวนารามฯ สำนักงานเขตดอนเมือง ได้ทำการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีคณะกรรมการผู้ประเมินได้แก่ นางรัจดา หงษ์ทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายภัททิยะ ชำนาญเอื้อ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร.ร.เปรมประชา และนางสาวพจมาลย์ ปทุมบริสุทธิ์ ศึกษานิเทศก์ เป็นกรรมการในการประเมิน
ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการเตรียมการจนการประเมินสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ติดข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียนติดตามข่าวสารของ โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์) ได้ที่
☎️ :025734956
Email: wwlschool678@gmail.com

โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 2566,10:18   อ่าน 47 ครั้ง