โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์)
678 ถ.วัดเวฬุวนาราม  แขวงดอนเมือง  เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
เบอร์โทรศัพท์ 0 2573 4956
ภาพกิจกรรม
ทบทวนหลักสูตร ปีการศึกษา 2565
รร.วัดเวฬุวนาราม เขตดอนเมือง
ทบทวน พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566
นางรัจดา หงษ์ทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม (สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์) มอบหมายให้ ครูศรินทร์รัตน์ สนงูเหลือม ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ และครูองอาจ ซึมรัมย์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ได้ดำเนินงานตรวจสอบ ทบทวน และพัฒนาหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นชอบและประกาศใช้ใน ปีการศึกษา 2566
โดยครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมประชุม ปรึกษาหารือ และร่วมกันพัฒนาหลักสูตรของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อนำไปใช้ต่อไป
ขอขอบคุณท่าน ผอ.และท่านรองฯ ที่ให้คำปรึกษา แนะนำ และขอขอบคุณครูทุกท่านที่ได้ร่วมกันทบทวน พัฒนาและจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาในครั้งนี้
ติดตามข่าวสารของ โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์) ได้ที่
☎️ :025734956
Email: wwlschool678@gmail.com

โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 2566,10:18   อ่าน 62 ครั้ง