โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์)
678 ถ.วัดเวฬุวนาราม  แขวงดอนเมือง  เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
เบอร์โทรศัพท์ 0 2573 4956
ประกาศจากโรงเรียน
การฝึกอบรม “การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกอพยพหนีไฟประจำปี 2565” (อ่าน 435) 17 ก.ค. 65
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์) ได้เกียรติบัตรจากกรมอนามัยกระทรวงศึกษาธิการ และ Thai STOP COVID ว่าเป็นสถานประกอบการสถานศึกษาสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค COVID-19 ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดผ่านมาตรฐาน ประเภทกรุงเทพมหานคร (อ่าน 3906) 16 มิ.ย. 64
ประกาศจากโรงเรียน (อ่าน 4002) 12 มิ.ย. 64
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 3950) 21 เม.ย. 64
ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) (อ่าน 3851) 21 เม.ย. 64
รับสมัครนักเรียน (อ่าน 3959) 16 เม.ย. 64
ห้องเรียนออนไลน์ชั้นอนุบาล (อ่าน 6419) 20 พ.ค. 63
ผลสอบป.6/6 (อ่าน 7447) 25 มี.ค. 63
ผลสอบป.6/5 (อ่าน 7385) 25 มี.ค. 63
ผลสอบป.6/4 (อ่าน 7347) 25 มี.ค. 63
ผลสอบป.6/3 (อ่าน 7242) 25 มี.ค. 63
ผลสอบป.6/2 (อ่าน 7288) 25 มี.ค. 63
ผลสอบป.6/1 (อ่าน 7264) 25 มี.ค. 63
ผลสอบป.5/6 (อ่าน 7266) 25 มี.ค. 63
ผลสอบป.5/5 (อ่าน 7317) 25 มี.ค. 63
ผลสอบป.5/4 (อ่าน 7175) 25 มี.ค. 63
ผลสอบป.5/3 (อ่าน 7017) 25 มี.ค. 63
ผลสอบป.5/2 (อ่าน 6923) 25 มี.ค. 63
ผลสอบป.5/1 (อ่าน 6951) 25 มี.ค. 63
ผลสอบป.4/6 (อ่าน 6969) 25 มี.ค. 63
ผลสอบป.4/5 (อ่าน 7050) 25 มี.ค. 63
ผลสอบป.4/4 (อ่าน 6939) 25 มี.ค. 63
ผลสอบป.4/3 (อ่าน 7062) 25 มี.ค. 63
ผลสอบป.4/2 (อ่าน 6940) 25 มี.ค. 63
ผลสอบป.4/1 (อ่าน 7058) 25 มี.ค. 63
ผลสอบป.3/6 (อ่าน 6933) 25 มี.ค. 63
ผลสอบป.3/5 (อ่าน 6998) 25 มี.ค. 63
ผลสอบป.3/4 (อ่าน 6887) 25 มี.ค. 63
ผลสอบป.3/3 (อ่าน 6879) 25 มี.ค. 63
ผลสอบป.3/2 (อ่าน 6926) 25 มี.ค. 63
ผลสอบป.3/1 (อ่าน 6916) 25 มี.ค. 63
ผลสอบป.2/6 (อ่าน 6845) 25 มี.ค. 63
ผลสอบป.2/5 (อ่าน 6858) 25 มี.ค. 63
ผลสอบป.2/4 (อ่าน 6876) 25 มี.ค. 63
ผลสอบป.2/3 (อ่าน 6893) 25 มี.ค. 63
ผลสอบป.2/2 (อ่าน 6852) 25 มี.ค. 63
ผลสอบป.1/6 (อ่าน 6856) 25 มี.ค. 63
ผลสอบป.2/1 (อ่าน 6898) 25 มี.ค. 63
ผลสอบป.1/5 (อ่าน 6936) 25 มี.ค. 63
ผลสอบป.1/4 (อ่าน 6828) 25 มี.ค. 63
ผลสอบป.1/3 (อ่าน 6859) 25 มี.ค. 63
ผลสอบป.1/2 (อ่าน 6838) 25 มี.ค. 63
ผลสอบป.1/1 (อ่าน 7063) 25 มี.ค. 63
พรก ฉุกเฉิน เรื่องไวรัสโคโรน่า2019 (อ่าน 6823) 24 มี.ค. 63
พรก ฉุกเฉิน เรื่องไวรัสโคโรน่า2019 (อ่าน 6849) 24 มี.ค. 63