ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศกรุงเทพมหานคร (อ่าน 509) 09 พ.ค. 60
ประกาศกรุงเทพมหานคร (อ่าน 460) 28 เม.ย. 60
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน (อ่าน 519) 08 มี.ค. 60
เชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมลงนามถวายความอาลัย ณ โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม (อ่าน 504) 20 ต.ค. 59
ประกาศผลสอบคัดเลือกครูต่างชาติ (อ่าน 580) 08 มิ.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสอบ (อ่าน 529) 03 มิ.ย. 59
ประกาศรับสมัครครูต่างชาติ (อ่าน 615) 25 พ.ค. 59
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (อ่าน 640) 28 มี.ค. 59
ประกาศสำนักงานเขตดอนเมือง หนังสือเรียน (อ่าน 512) 11 มี.ค. 59
ประกาศสำนักงานเขตดอนเมือง หนังสือเสริม (อ่าน 460) 11 มี.ค. 59
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน ปิดภาคเรียนที่ 2/2558 (อ่าน 485) 11 มี.ค. 59
ประกาศสำนักงานเขตดอนเมือง (อ่าน 577) 13 พ.ย. 58
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ของภาคกลาง (อ่าน 568) 05 พ.ย. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นครูสอนภาษาต่างประเทศ (อ่าน 542) 05 ต.ค. 58
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน (อ่าน 927) 28 ก.ย. 58
ประกาศสำนักงานเขตดอนเมือง (อ่าน 712) 10 ก.ย. 58