โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์)
678 ถ.วัดเวฬุวนาราม  แขวงดอนเมือง  เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
เบอร์โทรศัพท์ 0 2573 4956
ประกาศจากโรงเรียน
ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม (สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์) 
#ได้คะแนนโอเนตระดับโรงเรียนสูงกว่าระดับสังกัดและระดับประเทศทุกรายวิชา 
โดยในแต่ละวิชา มีคะแนนสูงสุดดังนี้

วิชาภาษาไทย 
ด.ช.ธีระ สาสุธรรม 
ได้ 87.75 คะแนน

วิชาคณิตศาสตร์ 
ด.ช.ธีระ สาสุธรรม ได้ 70.00 คะแนน
ด.ช.ธีรัตน์ มากล้น ได้ 70.00 คะแนน

วิชาวิทยาศาสตร์  
ด.ญ.สุวนี ผิวเกลี้ยง
ได้ 67.10 คะแนน

วิชาภาษาอังกฤษ 
ด.ญ.กรรณิการ์ พงษ์พิบูลย์
ได้ 97.50 คะแนน
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 2564,21:17   อ่าน 3851 ครั้ง