โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์)
678 ถ.วัดเวฬุวนาราม  แขวงดอนเมือง  เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
เบอร์โทรศัพท์ 0 2573 4956
ประกาศจากโรงเรียน
ประกาศปิดโรงเรียน (อ่าน 111) 18 พ.ย. 65
การฝึกอบรม “การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกอพยพหนีไฟประจำปี 2565” (อ่าน 275) 17 ก.ค. 65
การรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3358) 15 ม.ค. 65
ประกาศจากโรงเรียน (อ่าน 3724) 31 ธ.ค. 64
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์) ได้เกียรติบัตรจากกรมอนามัยกระทรวงศึกษาธิการ และ Thai STOP COVID ว่าเป็นสถานประกอบการสถานศึกษาสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค COVID-19 ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดผ่านมาตรฐาน ประเภทกรุงเทพมหานคร (อ่าน 3762) 16 มิ.ย. 64
ประกาศจากโรงเรียน (อ่าน 3843) 12 มิ.ย. 64
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 3817) 21 เม.ย. 64
ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) (อ่าน 3738) 21 เม.ย. 64
รับสมัครนักเรียน (อ่าน 3831) 16 เม.ย. 64
ห้องเรียนออนไลน์ชั้นอนุบาล (อ่าน 6380) 20 พ.ค. 63
ผลสอบป.6/6 (อ่าน 7355) 25 มี.ค. 63
ผลสอบป.6/5 (อ่าน 7292) 25 มี.ค. 63
ผลสอบป.6/4 (อ่าน 7249) 25 มี.ค. 63
ผลสอบป.6/3 (อ่าน 7151) 25 มี.ค. 63
ผลสอบป.6/2 (อ่าน 7205) 25 มี.ค. 63
ผลสอบป.6/1 (อ่าน 7178) 25 มี.ค. 63
ผลสอบป.5/6 (อ่าน 7175) 25 มี.ค. 63
ผลสอบป.5/5 (อ่าน 7228) 25 มี.ค. 63
ผลสอบป.5/4 (อ่าน 7078) 25 มี.ค. 63
ผลสอบป.5/3 (อ่าน 6931) 25 มี.ค. 63
ผลสอบป.5/2 (อ่าน 6836) 25 มี.ค. 63
ผลสอบป.5/1 (อ่าน 6861) 25 มี.ค. 63
ผลสอบป.4/6 (อ่าน 6882) 25 มี.ค. 63
ผลสอบป.4/5 (อ่าน 6967) 25 มี.ค. 63
ผลสอบป.4/4 (อ่าน 6857) 25 มี.ค. 63
ผลสอบป.4/3 (อ่าน 6972) 25 มี.ค. 63
ผลสอบป.4/2 (อ่าน 6848) 25 มี.ค. 63
ผลสอบป.4/1 (อ่าน 6978) 25 มี.ค. 63
ผลสอบป.3/6 (อ่าน 6848) 25 มี.ค. 63
ผลสอบป.3/5 (อ่าน 6917) 25 มี.ค. 63
ผลสอบป.3/4 (อ่าน 6805) 25 มี.ค. 63
ผลสอบป.3/3 (อ่าน 6797) 25 มี.ค. 63
ผลสอบป.3/2 (อ่าน 6842) 25 มี.ค. 63
ผลสอบป.3/1 (อ่าน 6825) 25 มี.ค. 63
ผลสอบป.2/6 (อ่าน 6760) 25 มี.ค. 63
ผลสอบป.2/5 (อ่าน 6782) 25 มี.ค. 63
ผลสอบป.2/4 (อ่าน 6789) 25 มี.ค. 63
ผลสอบป.2/3 (อ่าน 6815) 25 มี.ค. 63
ผลสอบป.2/2 (อ่าน 6767) 25 มี.ค. 63
ผลสอบป.1/6 (อ่าน 6775) 25 มี.ค. 63
ผลสอบป.2/1 (อ่าน 6815) 25 มี.ค. 63
ผลสอบป.1/5 (อ่าน 6857) 25 มี.ค. 63
ผลสอบป.1/4 (อ่าน 6750) 25 มี.ค. 63
ผลสอบป.1/3 (อ่าน 6780) 25 มี.ค. 63
ผลสอบป.1/2 (อ่าน 6765) 25 มี.ค. 63
ผลสอบป.1/1 (อ่าน 6985) 25 มี.ค. 63
พรก ฉุกเฉิน เรื่องไวรัสโคโรน่า2019 (อ่าน 6745) 24 มี.ค. 63
พรก ฉุกเฉิน เรื่องไวรัสโคโรน่า2019 (อ่าน 6771) 24 มี.ค. 63