ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน

กอไผ่